خاص و سفارشی

 • صنایع ریلی
 • انواع تجهیزات نوری واگن و کوپه
 • انواع تجهیزات صوتی و تصویری واگن و کوپه
 • سیستم های نشانگر اشغال دستشویی
 • سیستم های شمارنده واگن
 • سنسور سطح مایعات
 • صنایع پنوماتیک
 • انواع شیرهای پنوماتیک در فشارهای مختلف
 • انواع اتصالات سیستم های پنوماتیک
 • انواع قطعات و تجهیزات خاص و سفارشی و کمیاب
 • انواع تجهیزات و ملزومات صنایع تولید اسباب بازی
 • انواع تجهیزات و ملزومات آشپزخانه های صنعتی
 • انواع هدایای تبلیغاتی صنعتی
 * 
 * 
 *