تهیه نمونه اولیه

با توجه به تأکید این شرکت بر ثبات کیفیت ملزومات تأمین شده ، این امکان وجود دارد تا در صورت نیاز مشتری به انجام تست و بررسی کامل مشخصات نمونه اولیه،نسبت به تأمین نمونه ها به تعداد مورد نیاز مشتری در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماییم تا شما مشتری گرامی با خاطری آسوده و مطمئن از ملزومات خریداری شده بهره برداری فرمایید.

ضمناً در صورتی که تهیه نمونه اولیه منجر به عقد قرارداد تأمین نمونه اصلی گردد، هزینه های تأمین و حمل نمونه در قرارداد اصلی محاسبه و مستهلک می گردد و در غیر این صورت پرداخت این هزینه به عهده مشتری خواهد بود.

 * 
 * 
 *